Dziś jest piątek, 16.11.2018, imieniny Edmunda, Marii
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gimnazjum w Malanowie » Szkoła bez przemocy » Przemocy STOP - rok szkolny 2009/2010

Przemocy STOP - rok szkolny 2009/2010

Przemocy STOP - rok szkolny 2009/2010

Przystępując do tworzenia projektu wyodrębniliśmy dwa rodzaje działań:

  1. Działania mające na celu eliminowanie zachowań agresywnych poprzez stworzenie systemu bezpiecznego informowania i zasad reagowania, prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych pokazujących jak radzić sobie z negatywnymi emocjami.
  2. Działania mające na celu budowanie w szkole relacji między uczniami, także między uczniami i nauczycielami opartych na życzliwości , szacunku, pomocy i współdziałaniu. Integracja zespołów klasowych i konstruktywne spędzanie czasu wolnego.

Aby przełamać bezsilność i zbudować szkolny front rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy zorganizowaliśmy akcję edukacyjno-wychowawczą: „Przemocy STOP”. Pierwszym krokiem było powołanie przy Samorządzie Uczniowskim Sekcji ds. przeciwdziałania agresji i przemocy. W skład sekcji weszli przewodniczący wszystkich klas, zespół wychowawców, dwóch harcerzy ze szkolnej drużyny „Iskry”, dwóch członków szkolnego koła Caritas, policjant dzielnicowy, pedagog szkolny przedstawiciel Rady Rodziców oraz zainteresowani nauczyciele i uczniowie. Sekcja opracowała plan pracy na bieżący rok szkolny. Podpisany został harmonogram współpracy z miejscową policją. We wszystkich klasach członkowie Sekcji przedstawili założenia kampanii, oraz nasz program działań. Odczytano i omówiono kodeks „Szkoły bez przemocy”, który został umieszczony na gazetkach klasowych.
W styczniu przeprowadzony był konkurs na projekt logo koszulki promującej Szkołę bez przemocy. Nauczyciele przystąpili do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych na bazie programu: „Saper – czyli jak rozminować agresję”.
We wszystkich pierwszych klasach pedagog szkolny przeprowadził pogadanki dotyczące systemu informowania o zjawiskach przemocy i agresji. Zwrócił uwagę na zjawisko „fali”. W pierwszym semestrze we wszystkich klasach policjant przeprowadził pogadanki na temat odpowiedzialności prawnej za czyny karalne.
W kwietniu zorganizowane były dwa konkursy, plastyczny na plakat, którego myśl przewodnia to: „Twój sprzeciw ma znaczenie”, oraz konkurs literacki zatytułowany: „Co można zrobić aby wyeliminować lub znacząco ograniczyć zjawisko przemocy i agresji w polskich szkołach”. Przeprowadzimy ogólnoszkolną dyskusję na temat zasad życia szkolnego – czyli co wolno a czego nie wolno robić w szkole. W trzech losowo wybranych klasach uczniowie udzielali (na piśmie) krótkich odpowiedzi na temat: „Jakie zasady życia szkolnego są niejasne lub brakuje ich w naszym szkolnym kodeksie?”. Wynikiem tych działań jest Szkolny Kodeks, który zawiera reguły i sankcje grożące za łamanie szkolnych norm.

Zapobieganie przemocy będzie skuteczne gdy towarzyszyć mu będą działania pozytywne oraz budowanie relacji między uczniami a także uczniami i nauczycielami opartych na życzliwości, szacunku i pomocy. Profilaktyka nazywa to: „wzmacnianiem czynników chroniących”. W naszym Gimnazjum bardzo prężnie działa drużyna harcerska. Wśród zasad które obowiązują harcerzy wymienić należy: pomoc i wrażliwość na potrzebujących a więc chorych, biednych, poniżanych czy prześladowanych. Podobne idee przyświecają szkolnemu kołu Caritas. Zarówno harcerze jak i członkowie koła to silna 78 – osobowa grupa młodych ludzi którzy są wrażliwi i mają pomysł na wartościowe i konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Dlatego też ich przedstawiciele należą do Sekcji ds. przeciwdziałania agresji i przemocy.      
W listopadzie Samorząd Uczniowski ogłosił akcję: „Pomagajmy sobie”. Chętni uczniowie pomagali w nauce uczniom słabym. W świetlicy szkolnej została wywieszona lista przedmiotów. Każdy kto chciał pomóc wpisywał na nią swoje imię i nazwisko, dzień oraz godzinę, w której służy pomocą.
Integracji zespołów klasowych służyły imprezy klasowe i szkolne takie jak: Andrzejki, Mikołajki, dzielenie się opłatkiem, Walentynki, zabawa andrzejkowa i choinkowa.
Nawiązaliśmy również kontakt z miejscowym przedszkolem, nawiązując do kampanii: „Cała Polska czyta dzieciom”. Co tydzień chętny gimnazjalista czyta przedszkolakom bajki, opowiadania lub wiersze.

Podsumowanie akcji: „Przemocy STOP” odbyło się 2 czerwca 2010r. był to w naszej szkole Dzień Życzliwości.

Jedna, choćby nawet najlepiej zaplanowana i wykonana akcja nie zniweluje agresji i przemocy, dlatego też działania zawarte w projekcie stały się elementem programu wychowawczego szkoły, bowiem ograniczenia zjawiska przemocy wymaga czasu, systematycznych i planowych działań

W realizacje projektu zaangażowani byli: Aneta Drzewiecka, Marzena Osińska, opiekun XII DH ISKRY, opiekun Szkolnego Koła Caritas, Policjant dzielnicowy i przedstawiciel rady rodziców.