Dziś jest piątek, 14.12.2018, imieniny Alfreda, Izydora
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gimnazjum w Malanowie » Szkoła bez przemocy » Znajdźmy się wśród życzliwych - rok szkolny 2011/2012

Znajdźmy się wśród życzliwych - rok szkolny 2011/2012

Przystępując do kolejnej edycji kampanii Szkoła bez Przemocy rozpoczęliśmy od powołania przy Samorządzie Uczniowskim Sekcji ds. przeciwdziałania agresji i przemocy. W skład sekcji weszli: przewodniczący wszystkich klas, zespół wychowawców, dwóch harcerzy ze szkolnej drużyny „Iskry”, dwóch członków szkolnego koła Caritas, policjant dzielnicowy, pedagog szkolny, przedstawiciel Rady Rodziców oraz zainteresowani nauczyciele i uczniowie. Hasło tegorocznej naszej edycji Znajdźmy się wśród życzliwych nawołuje do tworzenia klimatu szacunku i życzliwości we wzajemnych relacjach. Wiele działań, które oceniliśmy jako dobre i przydatne będziemy kontynuować w tym roku. Należą do nich:

  1. Powołanie przy Samorządzie Uczniowskim Sekcji ds. przeciwdziałania agresji i przemocy.
  2. Opracowanie przez Sekcję ds. przeciwdziałania agresji i przemocy planu działań na rok szkolny.
  3. Podpisanie harmonogramu współpracy z Policją.
  4. Umieszczenie Kodeksu Szkoły bez przemocy na gazetkach we wszystkich klasach.
  5. Przeprowadzenie przez wychowawców we wszystkich klasach zajęć wychowawczych dotyczących poszanowania praw człowieka
  6. W I semestrze we wszystkich klasach policjant przeprowadzi pogadanki na temat odpowiedzialności prawnej za czyny karalne.
  7. 21 marca z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zorganizujemy Dzień Życzliwości Uczniowie w klasach będą mieli za zadanie ułożyć Dekalog Życzliwości oraz wyszukać maksymę, która dotyczy tej problematyki.
  8. W październiku Samorząd Uczniowski ogłosi akcję: „Pomagajmy sobie”. Chętni uczniowie  będą pomagali w nauce uczniom słabym.
  9. W ramach integracji ze społecznością lokalną, członkowie drużyny harcerskiej „Iskry” oraz chętni uczniowie będą czytać przedszkolakom bajki.

Podsumowania prowadzonych działań dokonamy w czerwcu i połączymy je z obchodami Dnia Dziecka

Jedna, choćby nawet najlepiej zaplanowana i wykonana akcja nie zniweluje agresji i przemocy, dlatego też działania, które prowadzimy stały się elementem Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki, bowiem ograniczenia zjawiska przemocy wymaga czasu, systematycznych i planowych działań.
                                        Aneta Drzewiecka
- koordynator akcji Szkoła bez przemocy