Dziś jest piątek, 16.11.2018, imieniny Edmunda, Marii
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gimnazjum w Malanowie » Szkoła bez przemocy » Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2008/2009

Przystępując do III edycji programu „Szkoła bez przemocy” byliśmy bogatsi o doświadczenia z dwóch poprzednich edycji i dlatego też wiele działań, które oceniliśmy jako wartościowe były kontynuowane w roku szkolnym 2008/2009.
We wrześniu odbył się nabór nowych członków do Sekcji przeciwdziałania przemocy spośród uczniów klas pierwszych, tak więc każda klasa ma w Sekcji swojego przedstawiciela. Spotkania Sekcji odbywały się raz w miesiącu, podczas spotkań omawiane były problemy nurtujące społeczności klasowe, bieżące sprawy. W miarę możliwości staraliśmy się aby w tych spotkaniach uczestniczył policjant dzielnicowy. Również we wrześniu, pedagog szkolny przeprowadził we wszystkich klasach pierwszych pogadanki na temat zasad zachowania jakie obowiązują na terenie szkoły oraz o bezpiecznych sposobach informowania o zjawiskach przemocy i agresji. Poruszona została również problematyka „ćwiczenia pierwszaków” i konieczności zgłaszania wszystkich jej przejawów. We wrześniu podpisaliśmy harmonogram współpracy z miejscową Policją. Wystąpiliśmy z propozycją, aby raz w tygodniu przez 2 godziny pełnił w szkole dyżur policjant dzielnicowy. Pod koniec września w czasie wywiadówki miało miejsce spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z policjantem – pracownikiem Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Turku. Spotkanie dotyczyło współczesnych zagrożeń (alkohol, narkotyki, papierosy, wagary). Policjant zwrócił uwagę na konieczność dobrych relacji rodzic – dziecko, aby nie stracić z dzieckiem kontaktu, gdyż wtedy jest ono podatne na wszelkie wpływy.
Na początku listopada ogłosimy kolejną edycję akcji Pomagajmy sobie. Chętni uczniowie pomagali w nauce uczniom słabszym. Akcja ta budowała pozytywne relacje miedzy uczniami. Nowym przedsięwzięciem była akcja Super Kumpel, która trwała do końca roku szkolnego. Celem akcji było przyznanie w każdej klasie tytułu Super Kumpla osobie, która jest życzliwa dla wszystkich, pomocna, kulturalna, reaguje na krzywdę i przemoc. Wyboru dokonali uczniowie w każdej klasie a Dyrektor uhonorujemy Super Kumpli podczas Dnia Szkoły bez przemocy. W pierwszym semestrze odbyły się we wszystkich klasach pierwszych spotkania z policjantem. Główna tematyka to: współczesne zagrożenia (alkohol, papierosy, narkotyki, wagary) oraz odpowiedzialność prawna za popełnione czyny karalne. Pod koniec listopada, jak co roku odbył się Jesienny Poranek Profilaktyczny. Tematyka przewodnia – Tam gdzie są uzależnienia tam jest również agresja i przemoc. Wcześniej uczniowie wzięli udział w kilku konkursach.

  1. Konkurs wiedzy o zdrowiu w formie pytań testowych.
  2. Konkurs plastyczny pt.: „Masz wybór – wybierz mądrze” plakat w dowolnej technice, dotyczący trudnych młodzieńczych wyborów.
  3. Konkurs literacki pt.: „Twój sprzeciw ma znaczenie” forma – list, esej lub artykuł poruszający problematykę odpowiedzialności jednostkowej.
  4. Konkurs muzyczny na tekst i wykonanie piosenki promującej zdrowy styl życia wolny od nałogów i agresji.

Wszystkie konkursy zostały podsumowane podczas Poranka Profilaktycznego. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele władz samorządowych, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rady Rodziców.

W czasie Dnia Szkoły bez przemocy – podsumowaliśmy pracę w tym roku szkolnym, nagrodzeni zostali uczniowie, którzy brali udział w akcji Pomagajmy sobie oraz ci, którzy otrzymali zaszczytne tytuły „Super kumpel”. Szkolnym koordynatorem była pani Aneta Drzewiecka - pedagog szkolny.