Dziś jest wtorek, 18.12.2018, imieniny Gracjana, Bogusława
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gimnazjum w Malanowie » Nadanie imienia szkole » Uroczystość nadania imienia już za nami

Uroczystość nadania imienia już za nami

          19 maja 2015 roku w naszym gimnazjum odbyło się historyczne wydarzenie - nadanie imienia szkole. Przygotowanie tej wspaniałej uroczystości wymagało wiele trudu i zaangażowania licznej grupy osób i szczegółowego zaplanowania poszczególnych działań. Jak nam się to udało?

          Już w pierwszych tygodniach po podjęciu przez Radę Gminy Malanów uchwały o nadaniu Gimnazjum w Malanowie imienia Jana Pawła II, zebrał się komitet organizacyjny, w skład którego weszli rodzice i nauczyciele. Rozpoczęły się wówczas poszukiwania wykonawców sztandaru i tablicy pamiątkowej. Ostatecznie zdecydowano, że sztandar zostanie wykonany przez firmę Urbanowicz Haft z Wrocławia, a tablica pamiątkowa przez artystę rzeźbiarza Jana Funka z Krakowa. W tym czasie też zaplanowano remont głównego holu szkoły, żeby można było odpowiednio wyeksponować sztandar szkoły.

            Po wybraniu wykonawców rozpoczęto pertraktacje co do wyglądu sztandaru i tablicy pamiątkowej. Osobą szczególnie zaangażowaną i pomocną w przygotowaniu tablicy pamiątkowej był ks. Prałat Stanisław Płaszczyk. Natomiast zamówieniem sztandaru w sposób szczególny zajęli się: pan Wójt Gminy Malanów Sławomir Prentczyński, pan Dariusz Nowicki Przewodniczący Rady Rodziców, pan Jacek Stasinczuk nauczyciel plastyki i zajęć technicznych w gimnazjum. Wymienione osoby razem z panią Dyrektor Gimnazjum Krystyną Sobczak, pojechały do Wrocławia, żeby na miejscu w firmie wybrać odpowiedni wizerunek papieża, wzór tkaniny i haftu na sztandar dla gimnazjum.

            Sztandar powinien być właściwie wyeksponowany, należało zatem przygotować odpowiednie miejsce do jego prezentacji także po to, aby młodzież uczyć szacunku dla wartości. Konieczny był więc remont holu głównego szkoły, na którym powstała gablota do ekspozycji sztandaru oraz nowe gabloty prezentujące osiągnięcia uczniów. W remont holu szkoły zaangażowali się pracownicy szkoły wspólnie z nauczycielami: panem Krzysztofem Mrukiem i Mariuszem Herbichem. W pracach remontowych pomagał też pan Tomasz Marciniak.

            Kiedy sztandar był już gotowy powołany został poczet sztandarowy rodziców w składzie: chorąży – Pan Robert Kowalski, asysta panie Katarzyna Strupczewska - Siepka i Magdalena Dymarczyk. Poczet rezerwowy: chorąży - Dariusz Nowicki, asysta panie Renata Adamek i Monika Pakulska. W skład pocztu sztandarowego uczniów weszli: chorąży: Adrian Ptasiński, asysta: Anna Chojnacka, Paulina Perlińska. Poczty sztandarowe rodziców i uczniów zostały przeszkolone przez członka Komisji Heraldycznej Piotra Gołdyna. Praktyczne rady dotyczące obchodzenia się ze sztandarem przekazał również pan Dariusz Nowicki – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

        Kolejnym zadaniem było przygotowanie dekoracji. Projekt dekoracji przygotował pan Jacek Stasińczuk. Następnie wspólnie z nauczycielami: Aldoną Kapustą i Eweliną Kulec oraz panem Radosławem Zwolińskim oraz rodzicami: paniami Urszulą Lament, Justyną Pietrzak, Renatą Adamek i państwem Betą i Robertem Kowalskimi przygotowana została dekoracja sali sportowej. Tkaniny użyte do dekoracji przekazała za symboliczna kwotę firma MIRANDA Spółka z o.o. Natomiast firma pana Jerzego Kubackiego pomogła w przeprowadzeniu prac na wysokościach, użyczając bezpieczne rusztowania.

         Uczestników uroczystości nadania imienia szkole zachwyciły przepiękne dekoracje przygotowane z żywych kwiatów. Wszystkie dekoracje kwiatowe zarówno w kościele parafialnym jak i w gimnazjum wykonała i sponsorowała pani Urszula Lament. Przy układaniu dekoracji kwiatowych również pomogli rodzice gimnazjalistów: pani Edyta Bartnik i pani Justyna Pietrzak.

        Aby wszyscy uczniowie, zaproszeni goście i uczestnicy uroczystości mogli wygodnie usiąść, pan Zbigniew Lament nieodpłatnie dowiózł krzesła z gimnazjum w Liskowie i z Muzeum w Turku.

        W organizację uroczystości bardzo aktywnie włączyli się uczniowie. Niektórzy z nich wspólnie ze swoimi wychowawcami oraz paniami: Małgorzatą Cieślak i Marzeną Osińską przygotowywali dekoracje swoich sal lekcyjnych, stołówki i korytarzy. Inni rozkładali wykładzinę ochronną na sali sportowej, czy układali krzesła. Uczniowie kupowali też cegiełki, z których dochód był przeznaczony na organizację uroczystości Przygotowaniem cegiełek zajęła się przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Marita Płóciennik, a ich kolportażem i sprzedażą kierowała pani Joanna Krzeszewska.

        Prezentację fotograficzną pod tytułem „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj” pokazującą najważniejsze działania podejmowane przez nasze gimnazjum przygotowały panie Elżbieta Wietrzyk i Aneta Włodarczyk. Prezentacja była eksponowana w holu głównym szkoły. Natomiast pani Teresa Toms wspólnie z panią Anną Marciniak przygotowały prezentację dzieł Papieża – Polaka i o Papieżu, a także prac uczniów na temat patrona i kronik szkoły. Prezentację tę można było obejrzeć na górnym holu gimnazjum.

         Dużym wyzwaniem było przygotowanie publikacji dotyczącej historii naszej szkoły. Wyborem zdjęć, składem i przygotowaniem publikacji do druku zajął się pan Mariusz Herbich. Teksty przygotowywali nauczyciel języka polskiego: Paweł Gruszczyński, Jolanta Piekarczyk i Agnieszka Stawicka. Wstęp do publikacji napisała dyrektor gimnazjum pani Krystyna Sobczak. Publikacja została wręczona gościom i sponsorom podczas uroczystości.

    Aby uroczystość przebiegała sprawnie potrzebny był właściwie opracowany scenariusz. Zaplanowaniem przebiegu uroczystości przy udziale pana Piotra Gołdyna Członka Komisji Heraldycznej, znawcy ceremoniału szkolnego i protokołu dyplomatycznego. Przygotowanie scenariusza przypadło w udziale pani Beacie Woźniak i panu Pawłowi Gruszczyńskiemu. Oni także bardzo profesjonalnie poprowadzili części uroczystości, która odbyła się w szkole.

      We wtorek 19. maja wszyscy wyruszyliśmy do kościoła, by przeżyć Mszę Świętą, na której został poświęcony sztandar szkoły. Liturgię we współpracy z Kapelanem Biskupa Włocławskiego ks. Michałem Krygierem przygotował ks. Tomasz Smoliński.

       Następnie odbyła się część oficjalna uroczystości w Sali sportowej przy gimnazjum. Zaproszonymi gośćmi zajmowali się wyznaczeni uczniowie, którzy pełnili funkcje kamerdynerów, wskazywali miejsca gościom i udzielali wyjaśnień dotyczących uroczystości. Grupą tych uczniów opiekowała się pani Maria Pękacz. Inna Grupa gimnazjalistów pełniła dyżur i przy tablicy pamiątkowej oraz przy kronice szkoły. Do której wpisywali się goście.

     Natomiast pani Anna Marciniak była odpowiedzialna za współpracę z orkiestrą. Ustaliła z kapelmistrzem Młodzieżowej Orkiestry Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie udział orkiestry w poszczególnych częściach uroczystości, czuwała też nad przebiegiem uroczystości. Pani Ania przygotowała też uczniów śpiewających psalm podczas mszy świętej.

        Ważnym i niezbędnym elementem każdej uroczystości jest odpowiednie nagłośnienie. Aby wszystkie osoby zabierające można było dobrze usłyszeć, zadbał pan Rafał Białas. Zapewnił profesjonalny sprzęt nagłaśniający. W swoje działania umiejętnie zaangażował też grupę gimnazjalistów.

      Podczas uroczystości wspaniale zaprezentował się chór szkolny. Doborem repertuaru, przygotowaniem oprawy muzycznej dla występu chóru i wreszcie przygotowaniem młodzieży do występu zajęła się pani Katarzyna Tomczyk.

          Program artystyczny przygotowała wspólnie z harcerzami z 12. Drużyny Starszoharcerskiej „Iskry” pani Jolanta Piekarczyk. Harcerze wystąpili w przepięknym teatrze cieni, prezentując biografię patrona szkoły Karola Wojtyły i drogę, którą musiał przejść, zanim stał się papieżem Janem Pawłem II. Harcerze również pełnili wartę honorową przy tablicy pamiątkowej.

          Aby po trwającej dość długo uroczystości nasi uczniowie nie byli głodni, zadbali nieocenieni rodzice. Upiekli oni ciasta i zatroszczyli się o napoje dla wszystkich uczniów gimnazjum. Po części oficjalnej uczniowie zebrali się w swoich klasach, gdzie wspólnie z wychowawcami mogli świętować nadanie imienia szkole. Poczęstunek został przygotowany przez panie: Iwonę Borowczyk, Iwonę Piotrowską i Renatę Adamek.

            Uroczystość nadania Gimnazjum w Malanowie imienia Jana Pawła II już za nami. To historyczne wydarzenie miało podniosły charakter, było niezwykłe i wyjątkowe. Przyczyniło się do tego zaangażowanie i życzliwość wielu osób. Uświetniła je obecność dużej liczby gości, rodziców, mieszkańców gminy. Wszyscy uczestnicy wpłynęli na wyjątkowy klimat tego gimnazjalnego święta. Jesteśmy wdzięczni osobom, które bezpośrednio zaangażowały się w przygotowania, a także wszystkim, którzy nas wspierali, otaczali życzliwością, pomagali radą, podsuwali cenne wskazówki. Dziękujemy za obecność wszystkich Państwa podczas uroczystości. Zgromadzeni wokół postaci Papieża – Polaka stworzyliśmy wspólnie niezapomnianą atmosferę i pod patronatem wielkiego Jana Pawła II rozpoczęliśmy nowy rozdział w historii naszego gimnazjum.