Dziś jest piątek, 18.01.2019, imieniny Małgorzaty, Piotra
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gimnazjum w Malanowie » Historia » Rok szkolny 2005/ 2006

Rok szkolny 2005/ 2006

Rok szkolny 2005/ 2006

INAUGURACJA SZKOŁY MARZEŃ

W dniu 26 października 2005 roku odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Szkoła marzeń”. Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością: Wielkopolski Kurator Oświaty Pan Apolinary Koszlajda, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy zakwalifikowanych szkół, koordynatorzy szkolnych projektów. W związku z działalnością projektu „Szkoła marzeń” w dniach 18 – 19 listopada w ODN w Poznaniu odbyło się szkolenie kaskadowe dla nauczycieli uczestniczących w projekcie. Z naszego gimnazjum na szkoleniu obecni byli Pan Sławomir Prentczyński, Pani Krystyna Sobczak, Pani Beata Woźniak, Pani Krystyna Nykiel.

Gimnazjum w Malanowie przystąpiło do projektu „Szkoła Marzeń”. W ramach tej akcji uczniowie naszego gimnazjum  mogą uczestniczyć w realizacji następujących projektów: CZŁOWIEK – CZŁOWIEKOWI W ramach tegoż projektu dotrzemy do:

 • Gminnego Przedszkola – gdzie będziemy czytać dzieciom, prowadzić zajęcia plastyczne i muzyczne, poznamy specyfikę pracy w tej placówce
 • Szkoły Podstawowej w Malanowie – gdzie wspólnie z nauczycielem uczeń przeprowadzi lekcję, dowiemy się o wymaganiach psychofizycznych i przeciwwskazaniach zdrowotnych dla zawodu nauczyciela
 • Środowiskowego Domu Opieki w Miłaczewie – gdzie będziemy uczestniczyć  w przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia, robiąc ozdoby, drobne upominki, weźmiemy udział w kolacji wigilijnej zorganizowanej tam dla podopiecznych GOPS-u wystawiając jasełka
 • Podopiecznych Koła Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Potrzebujących w ramach akcji Pogotowie Świętego Mikołaja oraz zbiórki żywności przed świętami Wielkanocnymi 

PRZYRODA – MOJA PASJA W ramach tego projektu uczniowie poznają zawód:

 • GEODETApodczas warsztatów z geodetą, uczeń będzie uczestniczył w pomiarach działki przeznaczonej na ogród szkolny, weźmie udział w warsztatach w szkole średniej przygotowującej do tego zawodu.
 • PROJEKTANT ZIELENI – zdobędzie teoretyczne podstawy urządzania ogrodów, pod fachowym nadzorem będziesz uczestniczył w zagospodarowaniu ogrodu szkolnego, weźmie udział w warsztatach przygotowujących do tego zawodu,  zwiedzisz ogród botaniczny.
 • GEOLOG– przeprowadzi badania gleby, pozna wymagania glebowe różnych roślin i oceni wpływ gleby na wzrost określonych gatunków roślin.
 • LESNIK – pozna elementy dendrologii, akweny leśne, wymagania poszczególnych gatunków drzew, pod nadzorem leśniczego pozna tajniki z  życia lasu.

TWORZĘ, WIĘC JESTEM – JESTEM BY TWORZYĆ Uczestnicząc w tym projekcie uczeń może rozpoznać i rozwijać swoje predyspozycje do wykonywania zawodów:

 • AKTOR – poprzez obserwację sceny i kulis teatru, zajęcia w szkole filmowej, przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej
 • DZIENNIKARZ, KRONIKARZ – poprzez warsztaty w redakcji gazety, liczne ćwiczenia literackie, prowadzenie kroniki projektu
 • PIOSENKARZ– poprzez udział w zajęciach chóru i indywidualnych ćwiczeniach,  przygotowaniu przeglądu chórów z terenu powiatu,
 • MALARZ, RZEŻBIARZ – będzie mógł uczestniczyć w warsztatach plastycznych, będzie współorganizatorem pleneru malarsko – rzeźbiarskiego
 • TANIEC – pozna podstawowe kroki w tańcach towarzyskich, będzie mógł ćwiczyć przy muzyce, wspólnie z innymi przygotuje i zaprezentuje układy taneczne. FIZYKA W AKCJI   W ramach tego projektu pozna zawody związane z:
 • METEOROLOGIĄ– będzie prowadził obserwacje i badania meteorologiczne, weźmie udział w warsztatach, nauczy się stawiać  i argumentować hipotezy.
 •      ASTRONOMIĄ– dowie się jak obserwować niebo, pod fachową opieką będzie prowadził obserwacje księżyca,  będzie odnajdywał i nazywał gwiazdozbiory,  pozna  obserwatorium astronomiczne
 •      FIZYKĄ JĄDROWĄ -  pozna przemiany promieniotwórcze, reakcje jądrowe, zgromadzi wiedzę o polskich fizykach jądrowych. SKLEPIK UCZNIOWSKI W ramach tego projektu pozna teoretyczne podstawy:
 • organizacji sklepiku szkolnego,
 • księgowości
 • zaopatrzenia,
 • promocji i reklamy,
 • sprzedaży

Uczeń będzie mógł sprawdzić jak w praktyce wygląda organizacja miniprzedsiębiorstwa. Pod fachową opieką, wspólnie z innymi zorganizuje szkolny sklepik.

NIECH JĘZYKI OBCE – NIE BĘDĄ NAM OBCE
W tym projekcie będzie mógł uczestniczyć w warsztatach językowych z języka niemieckiego i angielskiego, sprawdzi swoją znajomość języka w sytuacjach praktycznych, pod fachową opieką przygotuje prezentację w obcym języku. PROWADZENIE  ELEKTRONICZNEJ KRONIKI SZKOŁY MARZEŃ

PAKIET WYRÓWNAWCZY
W ramach tego projektu proponujemy :

 • zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, podczas których będzie mógł nadrobić braki w wiadomościach i umiejętnościach,
 • pozna metody efektywnego uczenia się. 

KOŁA PRZEDMIOTOWE W ramach tego projektu proponujemy udział w następujących kołach przedmiotowych:

 • polonistyczne,
 • matematyczne,
 • historyczne,
 • biologiczne,
 • geograficzne,
 • chemiczne
 • fizyczne.

Udział w zajęciach pomoże:

 • poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności,
 • przygotować się do konkursów przedmiotowych.

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

11 października 2005 roku odbyła się w naszym Gimnazjum impreza programowa zatytułowana „Ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery i Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej rosną Twoje szanse zawodowe”. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie. Celem spotkania było propagowanie idei i usług Szkolnych Ośrodków Kariery i Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej. Do udziału zaprosiliśmy 15 – osobowe grupy młodzieży      z pięciu gimnazjów z terenu powiatu tureckiego:   Gimnazjum w Tuliszkowie, Gimnazjum w Żukach, Gimnazjum w Dobrej, Gimnazjum z Zespołu Szkół w Kawęczynie, Gimnazjum nr 1 w Turku
Całość zaplanowaliśmy jako część oficjalną i warsztaty dla młodzieży w pięciu zespołach tematycznych: - predyspozycje zawodowe a wybór zawodu - jak promować własną osobę – film kwalifikacyjny - program multimedialny e – szok - badanie predyspozycji zawodowych - autoprezentacja – rozmowa kwalifikacyjna.

KONCERT "KOLĘDY Z SERC NASZYCH DZIECI"

18 grudnia 2005 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku odbył się koncert „Kolędy z serc  naszych dzieci” chórów z powiatu tureckiego i orkiestry smyczkowej z Kalisza pod dyrekcją Tadeusza Wicherka z udziałem chóru z Gimnazjum w Malanowie, który od wielu już lat prowadzi Anna Marciniak. Chórzystki wykonały 15 utworów – kolęd i pastorałek jedno – i dwugłosowych.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 31 stycznia 2006 r. w naszym gimnazjum odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Eliminacje przygotowali                       i przeprowadzili członkowie Gminnego Zarządu Straży Pożarnej oraz nauczyciel techniki. Turniej cieszył sie dużym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej, a do etapu powiatowego zakwalifikowało się troje uczniów: Justyna Czekała -IIA, Krzysztof Gruszczyński- IIB oraz Konrad Zając -IIIB. Teraz przez zwycięzcami nie lada zadanie: Wygrać „powiat”!  Trzymamy za Was kciuki!

WIZYTA W TEATRZE

Das Kuchendrama to tytuł spektaklu, jaki w  piątek, 3 marca 2006 r. uczniowie uczęszczający na zajęcia szkolnego koła teatralnego i chóru mieli okazję zobaczyć w  Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.
Po spektaklu, aktorzy - Caryl Swift i Marcin Bartkiewicz, w czasie spotkania z publicznością opowiedzieli o próbach, koncepcji scenografii i innych tajnikach związanych z pracą nad sztuką.
Następnym punktem programu wizyty studyjnej był spacer z przewodnikiem po teatrze. Niestety, nie udało się nam wejść na scenę, bo właśnie rozpoczęła się próba, ale nic straconego, ten wyjazd  dostarczył gimnazjalistom wystarczająco wiele nowych wiadomości. A na scenę wejdziemy następnym razem

GIMNAZJADA 2006

21 marca Gimnazjum w Malanowie powitało wiosnę w niecodzienny sposób, bowiem było organizatorem V turnieju wiedzowo – sprawnościowego gimnazjów z terenu powiatu tureckiego GIMNAZJADA 2006. Gościliśmy w naszej szkole sześć gimnazjów z powiatu tureckiego: Gimnazjum nr 1 w Turku, Brudzewie, Dobrej, Przykonie, Tuliszkowie i Władysławowie. Otwarcia Gimnazjady dokonał dyrektor Sławomir Prentczyński, witając przybyłych uczestników wraz z opiekunami oraz zaproszonych gości – Wójta Gminy Malanów Gerarda Krzeszewskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Ignacego Kurpika. Po krótkim przemówieniu dyrektora i wójta gimnazjaliści rozpoczęli zmagania konkursowe. Uczestnicy rywalizowali w następujących konkursach wiedzowych: j. polski i historia, matematyka i fizyka, biologia i chemia, geografia i wiedza regionalna oraz konkurs piosenki, tańca, manualny, plastyczny, recytatorski i sprawnościowy. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwała siedmioosobowa komisja, w skład której wchodzili nauczyciele poszczególnych szkół z przewodniczącą Krystyną Sobczak. Po każdej konkurencji uczestnicy mogli zrelaksować się i nabrać sił do dalszego współzawodnictwa, oglądając występy artystyczne. Wystąpiły absolwentki naszej szkoły Justyna Kowalska i Ewa Gruszczyńska. Duże zainteresowanie publiczności wzbudziły dwie grupy taneczne „Okey” i „Twister”. Dziewczyny z dużym temperamentem i zaangażowaniem  wykonały taniec do składanki disco. Po sporym wysiłku, zarówno fizycznym, jak i umysłowym nadszedł czas na zregenerowanie sił. W czasie, gdy uczestnicy spożywali posiłek, komisja zliczała punkty i przyznawała miejsca. I tak: I miejsce zajęło Gimnazjum w  Przykonie, II miejsce Gimnazjum nr 1 w Turku, III miejsce Gimnazjum w Brudzewie, gospodarze zajęli miejsce V. Zwycięska szkoła otrzymała puchar, a pozostali uczestnicy dyplomy i oczywiście wielkie gratulacje za wykazanie się dużą wiedzą. Hasło przewodnie Gimnazjady brzmiało „Każde pokolenie chce zmienić świat”. Na zakończenie uczestnicy konkursu piosenki wspólnie odśpiewali piosenkę pod tym właśnie tytułem.

VI POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

W dniu 20 kwietnia 2006 r. odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Po raz trzeci gospodarzem Turnieju było Gimnazjum  w Malanowie. Organizatorami zawodów były: Komenda Powiatowa Policji w Turku, Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie, Starostwo Powiatowe w Turku, Gimnazjum w Malanowie.
W turnieju brały udział  32 zespoły  ze szkół podstawowych i  12 zespołów  z gimnazjów powiatu tureckiego. W czasie eliminacji powiatowych uczestnicy rozwiązywali test z podstawowych przepisów ruchu drogowego, a następnie pokonywali tor przeszkód. Zwycięzcami okazali się: wśród szkół podstawowych Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich, natomiast wśród gimnazjów Gimnazjum w Brudzewie.

 


Galeria zdjęć